Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

mcuicon2

...

mcuicon3


newsประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้าง เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (นักจัดการงานทั่วไป)เอกสารแนบnew


newsประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย (นักจัดการงานทั่วไป)เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้าง เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา)เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้าง เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา)เอกสารแนบnew


newsรับสมัครพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2559 เอกสารแนบ new


newsประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบสอง รายชื่อ **/** ใบรายงานตัวนิสิตใหม่new


newsประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา)เอกสารแนบnew


newsประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) เอกสารแนบnew


 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

newsประกาศ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เอกสารแนบnew


newsประกาศข้อกำหนดว่าด้วยการแต่งกายประจำวัน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย เอกสารแนบnew


newsประกาศขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนิสิต เอกสารแนบnew


 ข่าวประกาศย้อนหลัง

newsขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ เอกสารแนบnew


newsขอเชิญเข้าประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เอกสารแนบnew


 ข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน ย้อนหลัง

ไม่มีข่าวอบรมสัมมนา

ไม่มีข่าวนิสิตทุนการศึกษา

newsประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา  เอกสารแนบnew


newsประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  รายละเอียดnew


newsประกาศ สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดnew


newsประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบnew


newsประกาศ ยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  รายละเอียดnew


newsประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เอกสารแนบnew


newsประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เอกสารแนบnew


newsประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา  เอกสารแนบ  


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง

Additional information